Η συνεχής κατάρτιση & η αδιάλειπτη μαχητικότητα

είναι οι βάσεις της επιτυχίας μας στο νομικό κλάδο!

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΒΕΡΟΙΑ

Γεώργιος Μπιλέκας

Εξατομικευμένες νομικές υπηρεσίες για ιδιώτες, επιχειρήσεις & Οργανισμούς

Ο παρ’ Αρείω Πάγω δικηγόρος Γεώργιος Μπιλέκας, που διατηρεί γραφείο στη Βέροια, παρέχει μαζί με τους συνεργάτες του υψηλού επιπέδου νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

 

Με στόχο την προάσπιση των συμφερόντων των πελατών τους με το βέλτιστο δυνατό τρόπο, ο Γεώργιος Μπιλέκας και οι συνεργάτες του προσφέρουν τη νομική συνδρομή τους σε ένα μεγάλο εύρος των τομέων του Δικαίου.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ολοκληρωμένο φάσμα δικηγορικών υπηρεσιών τόσο εντός των δικαστικών αιθουσών όσο και σε επίπεδο συμβουλευτικής.

EΜΠΟΡΙΚΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Παρέχεται πλήρης υποστήριξη σε θέματα εταιρειών πάσης φύσεως και μεταξύ άλλων στα εξής πεδία.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Στο πλαίσιο της ρύθμισης των διαφορών που ανακύπτουν από οικογενειακές διαφορές αναλαμβάνουμε την υπόθεσή σας.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το δικηγορικό γραφείο του Γεωργίου Μπιλέκα αναλαμβάνει το χειρισμό όλων των ειδών και βαρύτητας ποινικών αδικημάτων

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΙΛΕΚΑΣ

  • Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
  • PhD(c) Προσωπικών δεδομένων/Υπ. Διδάκτωρ
  • MSc Τραπεζικού & Χρηματοοικονομικού Δικαίου και MSc Δικαίου Υγείας
  • Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
  • Γνωρίζει Αγγλικά, Γερμανικά και Γαλλικά

Ο δικηγόρος Γεώργιος Μπιλέκας είναι Διεθνώς Πιστοποιημένος Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO-Certificate Number DPO 126) κατά τα προβλεπόμενα στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR 2016/679), με συμμετοχή του ως υπεύθυνος προστασίας δεδομένων σε έργα καταγραφής των διαδικασιών επεξεργασίας, ανάλυσης αποκλίσεων, προγράμματος σχεδιασμού και υλοποίησης του προγράμματος συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαθέτει εμπειρογνωσία στον τομέα του Δικαίου και των πρακτικών περί προστασίας δεδομένων, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με εξειδικευμένη γνώση και πείρα στη διαχείριση και επεξεργασία οικονομικών δεδομένων νομικών προσώπων και ιδιωτών, προβαίνει σε αξιώσεις -για τους πελάτες του- δικαστικά επιδιώξιμες.

 

Στο πλαίσιο του συνεχούς εμπλουτισμού των γνώσεών του, συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια νομικής φύσεως, σεμινάρια και ημερίδες που αφορούν στις τρέχουσες εξελίξεις της Νομικής και Οικονομικής Επιστήμης και λαμβάνει μέρος σε πανεπιστημιακούς κύκλους μαθημάτων επαγγελματικής κατάρτισης.

Οι άρτιες γνώσεις, πολυετής πείρα και ο δυναμικός χαρακτήρας του δικηγόρου Γεωργίου Μπιλέκα, αλλά και η άψογη κατάρτιση των έμπειρων συνεργατών του αποτελούν εγγύηση για την επιτυχή έκβαση των υποθέσεων σας! 

Το δικηγορικό γραφείο
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΙΛΕΚΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ιδρύθηκε το έτος 1995.

Ωράριο

Δευτέρα έως Παρασκευή:

08:30-14:30 & 18:00-21:00


Ίωνος 2 & Βερόης | 59100 Βέροια