Ο ΧΩΡΟΣ ΜΑΣ

Δικηγορικό γραφείο ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΙΛΕΚΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

«Με επαγγελματισμό, υπευθυνότητα & ισχυρή αίσθηση της δέσμευσης απέναντι στους εντολείς μας, εκπονούμε το βέλτιστο σχέδιο
νομικού χειρισμού της υπόθεσής τους»  

Επικοινωνήστε με το δικηγόρο Γεώργιο Μπιλέκα, στη Βέροια.